Zarząd


Jesteśmy Kołem Naukowym Optyki Widzenia „VISUS”. Działamy na Wydziale WPPT Politechniki Wrocławskiej zrzeszając studentów specjalności Optyka Okularowa oraz Optometria. Jesteśmy jednak otwarci dla wszystkich chętnych, także studentów innych specjalności, kierunków a nawet wydziałów. Warunkiem jest zainteresowanie zagadnieniami optyki widzenia, a w szczególności badania i korekcja wad wzroku.

23800116_1944409768918855_339995612455577016_o

Nasza działalność koncentruje się głównie na prowadzeniu akcji badań przesiewowych wzroku w różnych środowiskach. Już od paru lat regularnie przeprowadzamy przesiewowe badania wzroku na Politechnice Wrocławskiej dla pracowników, studentów wszystkich uczelni wrocławskich jak i wszystkich zainteresowanych osób.

DSC_0006

Badamy wzrok i wykonujemy okulary dla pensjonariuszy w schronisku im. Św. Brata Alberta dla bezdomnych mężczyzn, bezdomnych kobiet i matek z dziećmi oraz dla osób osadzonych w areszcie śledczym we Wrocławiu. W maju 2015 r. odwiedziliśmy Dom Pomocy Społecznej w Bolesławcu. W latach 2014-2015 zaangażowaliśmy się w zbiórkę używanych okularów korekcyjnych i przeciwsłonecznych, z przeznaczeniem do krajów II świata.

20171126_110831

Oprócz tego bierzemy udział w akcjach przeprowadzanych na terenie Politechniki Wrocławskiej. Regularnie pojawiamy się na Dniach Aktywności Studenckiej, gdzie można obejrzeć nasze stanowisko, świetnie się pobawić, porozmawiać o nurtujących Was problemach związanych z widzeniem i przystąpić do naszego Koła.

medical ml

Staramy się pogłębiać naszą wiedzę poprzez udział w licznych konferencjach i szkoleniach optycznych i optometrycznych. We współpracy z wieloma firmami optycznymi przygotowujemy Cykl szkoleń dla studentów Optyki. Co roku odwiedzają nas przedstawiciele firm: HOYA Lens Poland, SEIKO, Hayne, Alcon, J&J, CooperVision czy też Bausch&Lomb.

IMG_0827

Co chcemy osiągnąć przez nasze działania? Po pierwsze, poprzez sprawdzanie stanu wzroku u osób z wybranych środowisk, chcemy uświadomić konieczność przeprowadzania regularnych badań wzroku. Wyniki tych badań są przekazywane zainteresowanym, w tym władzom szkolnym, co powinno być pomocne w prowadzeniu odpowiedniej profilaktyki. Po drugie, sami mamy możliwość praktycznego przygotowania się do zawodu optometrysty, w którym ważna jest nie tylko wiedza merytoryczna ale również dobry kontakt z pacjentem.18.10.2011 WROCLAW , DR HAB. INZ. MAREK ZAJAC Z INSTYTUTU FIZYKI POLITECHNIKI WROCLAWSKIEJ . FOT. LUKASZ GIZA / AGENCJA GAZETA DLOWR strony lokalne GW - Wroc³awDwojka SLOWA KLUCZOWE: FIZYK OPTYK OPTYKA OPTOMETRA ZDJÊCIE DO WK£ADKI: DLOWR strony lokalne GW - Wroc³awDwojka

OPIEKUN NAUKOWY
dr hab. inż. MAREK ZAJĄC
prof. PWr


Zarząd Koła Naukowego Optyki Widzenia VISUS składa się z 3 osób, które pełnią poszczególne funkcje: prezesa, zastępcy prezesa i sekretarza.

Zarząd VISUS_2

DSC_0355

inż. Katarzyna Gawlik


Prezes Koła Naukowego Optyki Widzenia VISUS

Studentka 1 roku studiów magisterskich na kierunku Optyka, specjalności Optometria. Kasia to osoba odpowiedzialna za organizację wydarzeń i szkoleń, a także integrację członków Koła Naukowego.

Kontakt e-mail: k.gawlik.visus@gmail.com


inż. Marlena Buczyńska

Zastępca Prezesa Koła Naukowego Optyki Widzenia VISUS

Marlena to studentka 2 roku studiów magisterskich na kierunku Optyka specjalności Optometria. Cały czas rozwija swoją karierę poprzez uczestnictwo w konferencjach z branży optycznej oraz nieustanne łączenie pracy i studiów. Zadaniem Marleny w kole naukowym jest dbanie o rozwój społeczności i organizację wydarzeń.

Kontakt e-mail: m.buczynska.visus@gmail.com


Katarzyna Płachta

Sekretarz Zarządu Koła Naukowego Optyki Widzenia VISUS

Kasia to studentka 3 roku studiów inżynierskich na kierunku Optyka, specjalności Optyka okularowa. W kole naukowym VISUS Kasia trzyma pieczę nad naszymi finansami i zarządza, w jaki sposób są wydawane.

Kontakt e-mail: k.plachta.visus@gmail.com


inż. Kamila Poniewierka

Główny koordynator Cyklu szkoleń dla studentów Optykiinż. Natalia Dziecichowicz

Koordynator Cyklu szkoleń dla studentów Optykiinż. Małgorzata Pieńkowska

Koordynator Mikołajkowych badań wzroku